บริจาคผ่าน Paypal

อีกช่องทางที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ใจบุญได้ร่วมทำบุญกับเรา ได้อย่างปลอดภัย และเชื่อถือได้

บริจาคผ่าน PaypalMe Paypal Donate