save pets save our world

ช่วยเหลือคือให้ชีวิต สิ่งที่สัตว์ป่วยจะได้รับจากเงินบริจาคของท่าน คือชีวิตใหม่ โอกาสที่ได้หายใจต่อ

#เพราะในประเทศไทยยังมีสัตว์ป่วยอีกมากที่รอการสนับสนุนของท่าน ทุกวันเพจจะต้องส่งยาและโอนค่ารักษาเบื้องต้นช่วยในเคสที่ไม่หนักมาก และยังมีเคสที่ยังรักษาในโรงพยาบาลกว่า 40 ชีวิต เรายังคงต้องใช้งบจำนวนมากในแต่ละเดือนเพื่อใช้ในการจ่ายค่ารักษาค่ายาค่าอาหาร

แอดมินอิ๋ง
099-2235645

แอดมินหนูนิด
094-3624269